Mobil logo 3

Priser

Regionfinansierat

  • Gynekologisk undersökning. Pris:  260 kr (0 kr om yngre än 20 år samt från 85år) inkl provtagning och ultraljud på indikation.
  • Preventivmedelsrådgivning (barnmorska/gynekolog). Pris:  0 kr
  • Test för könssjukdomar (Klamydia/Gonorré). Pris: 0 kr
  • Vaginalt ultraljud; diverse indikationer tex tidig graviditet eller missfall. Pris: 260 kr
  • Infertilitetsutredning hos läkare. Pris: 260 kr
  • HSSG
  • Diagnostisk hysteroskopi

Frikort gäller för ovanstående.

Privat/egenbetalande

  • Privatfinansierat besök 1500 kr till läkare, 800kr till barnmorska eller pris efter konsultation, tillägg för analyskostnader.
  • NIPT 5600kr eller 7000 för utvidgad analys, se fostertest.se 
  • IVF, äggfrysning, spermaprovsanalys, infrysning av spermier samt HSSG och diagnostisk hysteroskopi erbjuds via GynHälsan Fertilitetsklinik; för priser se här

Är det något du undrar över är du välkommen att kontakta oss!
+46 (0)18-12 82 10

GynHälsan Uppsala är en privat gynekologmottagning som är öppen för alla kvinnor i Uppsala.