Mobil logo 3

Priser

Landstingsfinansierat

  • Gynekologisk undersökning. Pris:  260 kr (0 kr om yngre än 20 år) inkl provtagning och ultraljud på indikation.
  •  Preventivmedelsrådgivning (barnmorska/gynekolog). Pris:  0 kr
  • Test för könssjukdomar (Klamydia/Gonorré). Pris: 0 kr
  • Vaginalt ultraljud; diverse indikationer tex tidig graviditet eller missfall. Pris: 260 kr
  • Infertilitetsutredning hos läkare. Pris: 260 kr


Frikort gäller för ovanstående.

Privat/egenbetalande

  • Privatfinansierat besök 1400 kr/läkarbesök eller pris efter konsultation, tillägg för analyskostnader.
  • NIPT 5600kr endast provtagning, 5860kr inklusive ultraljud.
  • IVF, äggfrysning, spermaprovsanalys, infrysning av spermier samt HSSG erbjuds via GynHälsan Fertilitetsklinik; för priser se här

Är det något du undrar över är du välkommen att kontakta oss!
+46 (0)18-12 82 10

GynHälsan Uppsala är en privat gynekologmottagning som är öppen för alla kvinnor i Uppsala.