Mobil logo 3

Välkommen till GynHälsan Uppsala

GynHälsan är en privat gynekologmottagning som är öppen för kvinnor i alla åldrar, män är välkomna för test av klamydia och gonorré. Mottagningen är belägen på Rundelsgränd 3c i Uppsala.

Behandlingar

Våra specialistläkare i gynekologi handlägger, diagnostiserar och behandlar gynekologiska besvär av allmän karaktär. Ingen remiss behövs.  Test av klamydia och gonorré eller preventivmedelsförskrivning, insättning av spiral eller p-stav görs kostnadsfritt hos våra erfarna barnmorskor.

Priser

Vi arbetar inom ramen för Vårdval gynekologi varför patientavgifterna är samma som inom Landstinget.    

Om oss

Vi har generösa telefontider och
nås på telefonnummer
018-12 82 10
mellan 8-16 helgfri vardag.
 Onsdagar barnmorskemottagning till 18.00

Utredning av fertilitet samt infertilitetsbehandling görs hos oss i samarbete med GynHälsan Fertilitetsklinik som finns på adressen Kålsängsgränd 10 d i Uppsala. Vid fertilitetsrelaterade frågor nås vi via vårt fertilitetsnummer; 018-12 80 17 eller 076-184 85 85.

Nyheter

2020

Ibland önskas kompletterande ultraljud i senare delen av graviditeten. Via GynHälsan Fertilitetsklinik kan detta utföras från graviditetvecka 16 och framåt.
Undersökningarna som erbjuds är kontroll av allmän karaktär, rutinultraljud (RUL, graviditetsvecka 18-20), organscreening och tillväxtkontroll (från graviditetsvecka 28). Dessa undersökningar erbjuds för privatbetalande.

Priser för ultraljud i sen graviditet
Organscreening                                    1000 kr
Tillväxtkontroll                                        1000 kr                                                          
Rutinultraljud                                          1000 kr
Allmän kontroll samt
könsbestämning om så önskas         900 kr

Läs hela inlägget »

NIPT-test är ett fostertest som kan påvisa  kromosomavvikelser hos fostret.  NIPT-provet tas från v.10+0 på den gravida kvinnan i form av ett blodprov. Inför NIPT-testet behöver den gravida kvinnan ha gjort ett ultraljud för att bedöma exakt graviditetslängd samt antal foster.

Läs mer om och hur vi tar NIPT-test hos oss >

Läs hela inlägget »

Är det något du undrar över är du välkommen att kontakta oss!
+46 (0)18-12 82 10

GynHälsan Uppsala är en privat gynekologmottagning som är öppen för alla kvinnor i Uppsala.