Mobil logo 3

Ultraljud

Allmän gynekologi
Vi utför gynekologiska ultraljud inom ramen för Regionfinansierad vård för att bedöma möjliga cystor eller förändringar på äggstockarna, bedömning av slemhinnans tjocklek i livmodern samt för undersökning av myom.

Vaginalt ultraljud i tidig graviditet
Gynekologiska ultraljud erbjuds dessutom finansierat via Regionen vid blödning i tidig graviditet samt om en tidig ultraljudsundersökning i början av en graviditet efterfrågas för datering.

Gynekologiska ultraljud utförs alltid av en gynekolog.


Önskar du göra ett ultraljud inom ramen för en infertilitetsutredning eller en infertilitetsbehandling kan du även ta kontakt med
GynHälsan Fertilitetsklinik.

Vi utför gynekologiska ultraljud inom ramen för Regionfinansierad vård i början av graviditeten, vid blödning i tidig graviditet, för att bedöma möjliga cystor eller förändringar på äggstockarna, bedömning av slemhinnans tjocklek i livmodern samt för undersökning av myom.

Är det något du undrar över är du välkommen att kontakta oss!
+46 (0)18-12 82 10

GynHälsan Uppsala är en privat gynekologmottagning som är öppen för alla kvinnor i Uppsala.