Mobil logo 3

NIPT (Non-inasive prenatal testing)

NIPT-test är ett relativt nytt sätt att påvisa en kromosomavvikelse hos fostret. Ett blodprov från den gravida kvinnan tas och fostrets DNA som finns cirkulerande i kvinnans blod analyseras sedan. Testet kan göras från v.10+0 och framåt. Inget prov från moderkaka eller fostervatten behövs för denna typ av analys. Svaret har en hög känslighet och pålitlighet som ligger på mer än 99%. Avvikelser på kromosom 13, 18 och 21 samt könskromosomerna X och Y är det som ingår i det basala testet. Det finns även möjlighet till utvidgad analys av mikrodeletion DiGeorges syndrom, 22q11.2.  Analysen av provet görs i samarbete med  fostertest.se i Göteborg.

Testet tas hos oss på GynHälsan och skickas till Göteborg för analys.
Priset för basalt NIPT-test är 5600 kr. samt 7000kr för utvidgad analys. En kostnad på 260kr för ultraljud tillkommer om det ej gjorts tidigare. Kontakta gärna mottagningen för mer information och vägledning.

Är det något du undrar över är du välkommen att kontakta oss!
+46 (0)18-12 82 10

GynHälsan Uppsala är en privat gynekologmottagning som är öppen för alla kvinnor i Uppsala.