Mobil logo 3

NIPT (Non-inasive prenatal testing)

NIPT-test är ett relativt nytt sätt att påvisa en kromosomavvikelse hos fostret. Ett blodprov från den gravida kvinnan tas och fostrets DNA som finns cirkulerande i kvinnans blod analyseras sedan. Testet kan göras från v.10+0 och framåt. Inget prov från moderkaka eller fostervatten behövs för denna typ av analys. Svaret har en hög känslighet och pålitlighet som ligger på mer än 99%. Avvikelser på kromosom 13, 18 och 21 samt könskromosomerna X och Y är det som ingår i det basala testet. Analysen av provet görs i samarbete med  fostertest.se
i Göteborg.

Testet tas hos oss på GynHälsan och skickas till Göteborg för analys.
Priset för NIPT-test är 5830 kr (om ultraljud redan utförts är priset 5500 kr för basutbud). Kontakta mottagningen för mer information och vägledning.

Är det något du undrar över är du välkommen att kontakta oss!
+46 (0)18-12 82 10

GynHälsan Uppsala är en privat gynekologmottagning som är öppen för alla kvinnor i Uppsala.