Mobil logo 3

NIPT (Non-inasive prenatal testing)

NIPT-test är ett relativt nytt sätt att påvisa en kromosomavvikelse hos fostret. Ett blodprov från den gravida kvinnan tas och fostrets DNA som finns cirkulerande i kvinnans blod analyseras sedan. Testet kan göras från v.10+0 och framåt. Inget prov från moderkaka eller fostervatten behövs för denna typ av analys. Svaret har en hög känslighet och pålitlighet som ligger på mer än 99%. Avvikelser på kromosom 13, 18 och 21 samt könskromosomerna X och Y är det som ingår i det basala testet. Analysen av provet görs i samarbete med  fostertest.se
i Göteborg.

Testet tas hos oss på GynHälsan och skickas till Göteborg för analys.
Priset för NIPT-test är 5600 kr. 260 kr tillkommer för eventuellt ultraljud. Kontakta mottagningen för mer information och vägledning.

Är det något du undrar över är du välkommen att kontakta oss!
+46 (0)18-12 82 10

GynHälsan Uppsala är en privat gynekologmottagning som är öppen för alla kvinnor i Uppsala.