Mobil logo 3

Infertilitetsbehandling

Hormonstimulering vid utebliven ägglossning
Kvinnor som har glesa eller uteblivna menstruationer och ägglossningar kan ha svårare än andra att bli gravida. Har kvinnan glesa eller uteblivna ägglossningar men fortfarande är i en fertil ålder samt att befruktnings-dugliga ägg finns kvar så kan vi hjälpa till med att stimulera ägglossningen.

Goda chanser för paret att på uppnå graviditet finns då. Ägglossning kan stimuleras genom tabletter eller injektioner. Under stimuleringen kontrolleras kvinnan med ett antal ultraljud tills det att 1-2 större äggblåsor bildats och som sedan lossar spontant eller med hjälp av en ägglossningsspruta. Stimuleringarna kan göras flera gånger för att öka möjligheten att bli gravid. Ägglossningsstimulering kan göras hos oss på GynHälsan inom ramen för Landstingsfinansierad vård.


In vitro fertilisering, IVF
Om gravidetet inte uppnås spontant eller efter ägglossningsstimulering är assisterad befruktning (in vitro fertilisering, IVF) ett möjligt nästa steg. Om IVF blir aktuellt kan det göras via oss och GynHälsan Fertilitetsklinik i Uppsala.


Äggfrysning
Vi kan hjälpa till med att frysa ned kvinnans obefruktade ägg för framtida bruk vilket ger kvinnor möjlighet att kunna bevara/förlänga sin fertilitet. Denna behandling finansieras fullt ut av privata medel. Vid intresse för detta bokas ett första möte in hos oss där fortsatt information ges.


För inbokande av tid eller frågor ring vår fertilitetstelefon; 076-184 85 85

Helena Åkerud, gynekolog 

Är det något du undrar över är du välkommen att kontakta oss!
+46 (0)18-12 80 17
+46 (0)76-184 85 85

GynHälsan Uppsala är en privat gynekologmottagning som är öppen för alla kvinnor i Uppsala.