Mobil logo 3

Fertilitetsutredning

Vi utför fertilitetsutredningar av par med ofrivillig barnlöshet men också av kvinnor som önskar råd om framtida fertilitet på vår fertilitetsklinik på Kålsängsgränd 10 d, GynHälsan Fertilitetsklinik.

Utredning av par:
Utredningen innefattar bedömning av medicinsk bakgrundsinformation samt en allmän gynekologisk undersökning där även vaginalt ultraljud för bedömning av livmoder och äggstockar görs.

Om det behövs gör vi en extra undersökning
och tittar på funktion och utseende på äggledarna (HSSG). Lämpliga blodprovsanalyser utförs beroende på vad de gynekologiska undersökningarna visar.

När det är ett par som utreds görs även spermaprovsanalys på mannen. Baserat på resultatet av hela undersökningen ges rekommendationer om fortsatt möjlig behandling/åtgärd.

Utredning av kvinna för råd om framtida fertilitet:
Utredningen går till på samma sätt som beskrivits ovan gällande paret, men endast kvinnan undersöks. Råd och rekommendationer inför framtiden ges baserat på resultatet av utredningen.

För fertilitetsfrågor ring vår fertilitetstelefon; 076-184 85 85

Är det något du undrar över är du välkommen att kontakta oss!
+46 (0)18-12 80 17
+46 (0)76-184 85 85

GynHälsan Uppsala är en privat gynekologmottagning som är öppen för alla kvinnor i Uppsala.