Mobil logo 3

Distansstimulering

Om du av någon anledning inte kan eller vill göra din fertilitetsbehandling hos oss på GynHälsan Fertilitetsklinik så har vi har samarbete med ett flertal andra IVF-kliniker i Sverige och utomlands. Vi kan hjälpa till med planering, behandling och monitorering inför och under pågående IVF-behandling, äggdonation eller insemination av spermier.
Denna behandling finansieras fullt ut av privata medel. Vid intresse för detta bokas ett första möte in hos oss där fortsatt information ges.

Är det något du undrar över är du välkommen att kontakta oss!
+46 (0)18-12 80 17
+46 (0)76-184 85 85

GynHälsan Uppsala är en privat gynekologmottagning som är öppen för alla kvinnor i Uppsala.