Mobil logo 3

Behandlingar

Våra specialistläkare i gynekologi handlägger, diagnostiserar och behandlar gynekologiska besvär av allmän karaktär.
Våra barnmorskor ger preventivmedelsrådgivning, tar prov för diagnostik och behandling av könssjukdomar. Män är även välkomna för klamydia och gonorrétest.

På vår mottagning GynHälsan Fertilitetsklinik ger våra specialister rådgivning runt och utreder fertilitetsrelaterade frågor samt behandling i form av insemination och IVF. Vi erbjuder även infrysning av ägg och spermier i fertilitetsbevarande syfte. 

Våra specialistläkare i gynekologi handlägger, diagnostiserar och behandlar gynekologiska besvär av allmän karaktär.

Vi utför gynekologiska ultraljud i samband med graviditet samt för att bedöma möjliga cystor eller förändringar på äggstockarna, bedömning av slemhinnans tjocklek i livmodern samt för undersökning av myom.

Klimakteriet är den fas i livet hos kvinnan när östrogennivåerna i kroppen börjar sjunka.  Våra gynekologer hjälper dig att hitta rätt behandling och utföra de undersökningar som kan behövas eller om du bara behöver rådgivning.

Till våra erfarna barnmorskor är du välkommen för kostnadsfri preventivmedelsrådgivning.

Våra barnmorskor ger preventivmedelsrådgivning, tar prov för diagnostik och behandling av könssjukdomar. Män är även välkomna för klamydia och gonorrétest.

NIPT är ett relativt nytt sätt att påvisa en kromosomavvikelse hos fostret. Testet kan göras från v.10+0 och framåt. 

Hos oss kan du få hjälp med spermaprovsanalys och via GynHälsan Fertilitetsklinik i Uppsala kan män även frysa spermier i fertilitetsbevarande syfte. 

HSSG (Hysterosalpingosonografi) utförs vanligen som en del i en fertilitetsutredning  men kan även göras på andra indikationer. Även diagnostisk hysteroskopi kan utföras som del i en fertilitetsutredning eller vid upprepade missfall.   

Vi utför fertilitetsutredningar av par med ofrivillig barnlöshet men också av kvinnor som önskar råd om framtida fertilitet på vår fertilitetsklinik på Kålsängsgränd 10 d, GynHälsan Fertilitetsklinik.

Infertilitetsbehandling

Via GynHälsan Fertilitetsklinik här i Uppsala erbjuder vi hormonstimulering vid utebliven ägglossning och assisterad befruktning (IVF).   

Vi kan hjälpa till med att frysa ned kvinnans obefruktade ägg för framtida bruk vilket ger möjlighet att kunna bevara/förlänga sin fertilitet.

Insemination eller IVF utomlands
Par/kvinnor som genomgår privat insemination eller IVF-behandling utomlands kan få hjälp hos oss med de utredningar/bedömningar som kan göras på annan ort än hos den behandlande kliniken utomlands.

Om du av någon anledning inte kan eller vill göra din fertilitetsbehandling hos oss på GynHälsan Fertilitetsklinik så har vi har samarbete med ett flertal andra IVF-kliniker i Sverige och utomlands. 

En liten rubrik.

Är det något du undrar över är du välkommen att kontakta oss!
+46 (0)18-12 82 10

GynHälsan Uppsala är en privat gynekologmottagning som är öppen för alla kvinnor i Uppsala.