Mobil logo 3

Uppdatering gällande coronaviruset-mottagningen är öppen men med vissa förändringar.

GynHälsan är öppen son vanligt. Det är dock viktigt att vi gemensamt fortsätter att arbeta för minskad smittspridning av Covid i samhället. Vi ber därför patienter med förkylningssymtom såsom feber, hosta eller halsont att avstå från att besöka oss i nuläget samt om någon i familjen har positiv Covid. Ring oss för av/ombokning eller skriv ett meddelande på 1177. Vi önskar även minska  antalet personer i väntrummet. Det är därför även fortsättningsvis besöksförbud för medföljare. Vi avstår från att hälsa i hand och all personal använder visir alternativt munskydd. Vi ser även att ni som besöker oss använder munskydd.