Mobil logo 3

Uppdatering gällande coronaviruset-mottagningen är öppen men med vissa förändringar.

GynHälsan är öppen. Det är dock viktigt att vi gemensamt arbetar för minskad smittspridning av coronaviruset i samhället. Vi ber därför patienter med förkylningssymtom såsom feber, hosta eller halsont att avstå från att besöka oss i nuläget, ring oss för av/ombokning. Vi önskar även minska patient antalet personer i väntrummet varför vi helst ser att endast personen som behöver undersökas kommer till mottagningen. Vi avstår från att hälsa i hand och önskar om möjligt att barn inte tas med till mottagningen