Mobil logo 3

Coronaviruset - mottagningen är öppen men med viss förändringar.

GynHälsan är öppen. Det är dock viktigt att vi gemensamt arbetar för minskad smittspridning av coronaviruset i samhället. Vi ber därför patienter med med förkylningssymtom, feber, hosta eller halsont att avstå från att besöka oss i nuläget, ring oss för av/ombokning. Vi önskar även minska på antalet personer i väntrummet varför vi gärna helst ser att endast personen som skall undersökas kommer till mottagningen. Vi avstår från att hälsa i hand och önskar om möjligt att barn inte tas med till mottagningen.

Drop-in på onsdagar har gjorts om till bokningsbara tider i stället.  

I övrigt följer vi de regler och rekommendationer som finns från Folkhälsomyndigheten.