Priser

Landstingsfinansierat
-Gynekologisk undersökning                                                                       
     330 kr (0 kr om yngre än 20 år) inkl provtagning och ultraljud på indikation
-Preventivmedelsrådgivning (barnmorska/gynekolog)                            
     0 kr
-Test för könssjukdomar (Chlamydia/Gonorre)                                        
     0 kr
-Vaginalt ultraljud; diverse indikationer tex tidig graviditet eller missfall                                        
     330 kr 
-Infertilitetsutredning hos läkare                                                                  
     330 kr
-Fertilitetsrådgivning hos barnmorska                                                         
     110 kr   
-HSSG                                                                                                                  
     330 kr   

Frikort gäller för ovanstående.

Privat/egenbetalande
-Privatfinansierat besök                        
     1300 kr/läkarbesök eller pris efter konsultation, tillägg för analyskostnader.
-NIPT 5000kr endast provtganing, 5330kr inklusive ultraljud.
-IVF, äggfrysning, spermaprovsanalys, infrysning av spermier samt HSSG erbjuds via GynHälsan Fertilitetsklinik; för priser se här