ULTRALJUD

Allmän gynekologi
Vi utför gynekologiska ultraljud för att bedöma möjliga cystor eller förändringar på äggstockarna, bedömning av slemhinnans tjocklek i livmodern samt för undersökning av myom.

Tidig graviditet
Gynekologiska ultraljud erbjuds dessutom vid blödning i tidig graviditet samt om en tidig ultraljudsundersökning i början av en graviditet efterfrågas för datering.

Gynekologiska ultraljud utförs alltid av en gynekolog.


Önskar du som är gravid bli inskriven på vår mödravård - läs mer på GynHälsan Barnmorskemottagning.

Önskar du göra ett ultraljud inom ramen för en infertilitetsutredning eller en infertilitetsbehandling kan du även tas kontakt med GynHälsan Fertilitetsklinik.