SPERMAPROVSANALYS

En spermaprovsanalys görs alltid inom ramen för en infertilitetsutredning, men det kan även finnas andra situationer när en spermaprovsanalys behövs. Mannen får information om rutinerna kring detta i samband med ett besök till barnmorska.

Via GynHälsan Fertilitetsklinik i Uppsala kan män även frysa spermier i fertilitetsbevarande syfte.

För frågor eller inbokande av tid ring; 076-184 85 85.