PREVENTIVMEDEL

Till våra erfarna barnmorskor är du välkommen för kostnadsfri preventivmedelsrådgivning. Vi kan hjälpa till med förskrivning av preventivmedel samt att förskriva och sätta in p-stav eller spiral.

Gratis kondomer kan hämtas hos oss.