NIPT (Non-invasive prenatal testing)

NIPT är ett relativt nytt sätt att påvisa en kromosomavvikelse hos fostret. Ett blodprov från den gravida kvinnan tas och fostrets DNA som finns cirkulerande i kvinnans blod analyseras sedan. Testet kan göras från v.10+0 och framåt. Inget prov från moderkaka eller fostervatten behövs för denna typ av analys. Svaret har en hög känslighet och pålitlighet som ligger på mer än 99%. Avvikelser på kromosom 13, 18 och 21 samt könskromosomerna X och Y är det som ingår i det basala testet. Analysen av provet görs i samarbete med  fostertest.se
i Göteborg.

Testet erbjuds på GynHälsan Barnmorskemottagning, dock är detta prov inte Landstingsfinansierat. Priset för blodprov, konsultation och ultraljud är 5330 kr (om ultraljud redan utförts är priset 5000kr för basutbud). Kontakta mottagningen för mer information och vägledning.