KÖNSSJUKDOMAR

Hos oss kan du utföra klamydiatest gratis samt om det behövs utföra test för andra sexuellt överförbara sjukdomar.

Män är också välkomna att lämna klamydia och gonorrétest kostnadsfritt.
Tid för detta går att boka via telefon eller via www.1177.se/Uppsala-lan/Tema/E-tjanster/
Vi har även Drop-in onsdagar 17-19.

Om klamydia eller annan sjukdom upptäcks påbörjar vi behandling och ser till att smittspårning initieras.