GYNEKOLOGISK UNDERSÖKNING

En gynekologisk undersökning utförs av en av våra specialistläkare i gynekologi. Vi handlägger, diagnostiserar och behandlar gynekologiska besvär av allmän karaktär samt ger rådgivning vid infertilitet, tidiga graviditeter och upprepade missfall.

Cellprov och provtagning för sexuellt överförbara sjukdomar samt gynekologiskt ultraljud ingår när detta behövs.
 

Eva Wiberg-Itzel, gynekolog