GYNEKOLOGISK UNDERSÖKNING

En gynekologisk undersökning utförs av specialistläkare i gynekologi. Vi handlägger, diagnostiserar, ger rådgivning samt behandlar gynekologiska besvär.

Cellprov och provtagning för sexuellt överförbara sjukdomar samt gynekologiskt ultraljud ingår när detta behövs.
 

Eva Wiberg-Itzel, gynekolog