DISTANSSTIMULERING

Om du av någon anledning inte kan eller vill göra din fertilitetsbehandling hos oss på GynHälsan Fertilitetsklinik så har vi har samarbete med ett flertal andra IVF-kliniker i Sverige och utomlands. Vi kan hjälpa till med planering, behandling och monitorering inför och under pågående IVF-behandling, äggdonation eller insemination av spermier.
Denna behandling finansieras fullt ut av privata medel. Vid intresse för detta bokas ett första möte in hos oss där fortsatt information ges.