GYNEKOLOGISKT CELLPROV

Inom Region Uppsala kallas alla kvinnor som är mellan 23-60 år för en gynekologisk cellprovskontroll med provtagning från slidan och livmodertappen alternativt ett HPV-test.

Om du inte blivit kallad eller önskar utföra cellprovet på annan mottagning än i ditt närområde är du välkommen till oss.