Behandlingar

Våra specialistläkare i gynekologi handlägger, diagnostiserar och behandlar gynekologiska besvär av allmän karaktär. Vi har även specialister som  ger rådgivning runt och utreder fertilitetsrelaterade frågor. På vår mottagning GynHälsan Fertilitetsklinik ges behandling i form av insemination och IVF samt att ägg kan sparas i fertilitetsbevarande syfte.

Våra barnmorskor ger preventivmedelsrådgivning, tar prov för diagnostik och behandling av könssjukdomar samt att cellprov kan utföras. Män är välkomna för klamydiatest.