Behandlingar

Våra specialistläkare i gynekologi handlägger, diagnostiserar och behandlar gynekologiska besvär av allmän karaktär.
Våra barnmorskor ger preventivmedelsrådgivning, tar prov för diagnostik och behandling av könssjukdomar. Män är även välkomna för klamydia och gonorrétest.

På vår mottagning GynHälsan Fertilitetsklinik ger våra specialister rådgivning runt och utreder fertilitetsrelaterade frågor samt behandling i form av insemination och IVF. Vi erbjuder även infrysning av ägg och spermier i fertilitetsbevarande syfte.