loading...

Välkommen till GynHälsan Uppsala

GynHälsan är en privat gynekologmottagning som är öppen för alla kvinnor. Mottagningen är belägen på Rundelsgränd 3c i Uppsala.

Våra specialistläkare i gynekologi handlägger, diagnostiserar och behandlar gynekologiska besvär av allmän karaktär. Ingen remiss behövs.  
Test av klamydia och gonorré eller preventivmedelsförskrivning, insättning av spiral eller p-stav görs kostnadsfritt hos våra erfarna barnmorskor.

Vi arbetar inom ramen för Vårdval gynekologi varför patientavgifterna är samma som inom Landstinget.    

Vi erbjuder alltid korta väntetider och tar emot både dag- och kvällstid. Vi har generösa telefontider och vi nås på telefonnummer 018-12 82 10. Telefonerna är alltid bemannade med kompetent personal.

Utredning av fertilitet samt infertilitetsbehandling görs hos oss i samarbete med GynHälsan Fertilitetsklinik som finns på adressen Kålsängsgränd 10 d i Uppsala. Vid fertilitetsrelaterade frågor nås vi via vårt fertilitetsnummer; 018-12 80 17 eller 076-184 85 85.