Välkommen till GynHälsan Uppsala!

GynHälsan är en privat gynekologmottagning som är öppen för alla kvinnor. Mottagningen är belägen på Rundelsgränd 3c i Uppsala.

Våra specialistläkare i gynekologi handlägger, diagnostiserar och behandlar gynekologiska besvär av allmän karaktär. Vi har även specialister som ger rådgivning runt och utreder fertilitetsrelaterade frågor. 

Vi arbetar inom ramen för Vårdval gynekologi varför patientavgifterna är samma som inom Landstinget.    

Vi erbjuder alltid korta väntetider och tar emot både dag- och kvällstid. Vi har generösa telefontider och vi nås på telefonnummer 018-12 82 10. Telefonerna är alltid bemannade med kompetent personal.

Vid fertilitetsrelaterade frågor nås vi via vårt fertilitetsnummer; 076-184 85 85.

På Rundelsgränd 3c finns även mottagningen
GynHälsan Barnmorskemottagning.

Utredning av fertilitet samt infertilitetsbehandling görs hos oss i samarbete med GynHälsan Fertilitetsklinik.